Ambtenaar of Bestuurder
  Reageer sneller met LinkedIn
  Digitaal en per post
  Gratis
  • Gratis online magazine
  • 24x per jaar het magazine per post
  • Dagelijkse nieuwsbrief
  Alleen digitaal
  Gratis
  • Gratis online magazine
  • Dagelijkse nieuwsbrief

  Om in aanmerking te komen voor dit abonnement dient u aan een aantal criteria te voldoen.

  Bekijk de criteria

  Criteria

  • Leidinggevenden werkzaam bij de overheid, zoals directeuren en hoofden gemeentelijke, provinciale en rijksdiensten, staf- en lijnmanagers;
  • Bestuurders bij de overheid zoals burgemeesters, wethouders, Commissarissen der Koning, gedeputeerden, Directeuren Generaal en leden van dagelijkse besturen;
  • Beleidsmedewerkers en specialisten werkzaam bij de gemeenten, stads- en streekgewesten vanaf schaal 8, waterschappen en provincies vanaf schaal 8 en beleidsmedewerkers en specialisten werkzaam bij de Rijksoverheid vanaf schaal 10;
  • Politieambtenaren vanaf schaal 10; officieren van Justitie;
  • Leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal en leden van het Europees Parlement.
  • Minimale leeftijd voor dit abonnement is 18 jaar.

  Privé gegevens

  Binnenlands Bestuur wordt op vrijdag bezorgd bij voorkeur op uw privé-adres.

  We halen nu uw straatnaam en woonplaats op. Een moment geduld alstublieft.
  Op basis van deze gegevens konden we geen adres vinden. Controleer het op juistheid. Klopt het? Vul dan hieronder de juiste straatnaam en plaats in.
  We kunnen momenteel uw adres niet aanvullen. Vul uw straatnaam en plaats hieronder in.
  Excuus, duurt iets langer dan verwacht

  Zakelijke gegevens

  Wij versturen het magazine gratis als u werkzaam bent binnen de (lokale) overheid. Om die reden vragen wij ook uw zakelijke gegevens.

  We halen nu uw straatnaam en woonplaats op. Een moment geduld alstublieft.
  Op basis van deze gegevens konden we geen adres vinden. Controleer het op juistheid. Klopt het? Vul dan hieronder de juiste straatnaam en plaats in.
  We kunnen momenteel uw adres niet aanvullen. Vul uw straatnaam en plaats hieronder in.
  Excuus, duurt iets langer dan verwacht
  Jouw keuze
  Ambtenaar of Bestuurder
  Gratis
  Abonnement Ambtenaar of Bestuurder
  Ontvangstwijze -
  Totaal per jaar Gratis
  In dit abonnement